Napoli: a reggina d’ ‘e ssirene

“Sta Napule, reggina d’ ‘e ssirene, ca cchiù ‘a guardammo e cchiù ‘a vulimmo bbene. ‘A tengo sana sana dinto ‘e vvene, ‘a porto dinto ‘o core, .

napoli la reggina delle sirene
piu’ si parla e piu’ si ama